Các chuyên gia sức khỏe cho rằng một trong những vấn đề khiến cho tình trạng cai thuốc lá mãi không thành công chính là môi trường sống và làm việc. Môi trường sống chiếm phần quan trọng đối với sức khỏe của con người, đặc biệt là những